Общи правила и условия

от dev@admin

Добре дошли в уебсайта на today-portal.com!

 

Тези общи условия определят правилата за използване на уебсайта today-portal.com.

С достъпа си до този сайт вие се съгласявате да спазвате тези общи условия. Не продължавайте да използвате сайта today-portal.com, освен ако не сте съгласни да приемете всички условия, изложени на тази страница.

 

Следната терминология се прилага към настоящите Общи условия, Политиката за поверителност и Отказ от отговорност, както и към всички споразумения: „Клиент“, „Вие“ и „Вашето“ означава Вас, лицето, което посещава този уебсайт и спазва Общите условия на Дружеството. „Компания“, „ние“, „нас“, „ние“, „наш“ и „САЩ“ се отнася за нашата компания. „Страна“, „страни“ или „ние“ се отнася както за клиента, така и за нас. Всички термини се отнасят до предлагането, приемането и разглеждането на плащането, необходимо за осъществяване на процеса на подпомагане на Клиента по най-подходящия начин за удовлетворяване на нуждите на Клиента във връзка с предоставянето на посочените услуги от страна на Дружеството в съответствие с нидерландското законодателство. Всяка употреба на горната терминология или други думи в единствено число, множествено число, с главна буква и/или той/тя или те се счита за взаимозаменяема и следователно се отнася за едно и също нещо.

 

Cookie

Ние използваме Cookie. Влизайки в уебсайта наtoday-portal.com, вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ в съответствие с политиката за поверителност на today-portal.com.

 

Повечето интерактивни уебсайтове използват „бисквитки“, за да получат информация за потребителя при всяко посещение. Бисквитките се използват от нашия уебсайт, за да се осигури функционалност в някои области и да се улесни работата на посетителите на нашия уебсайт. Някои от нашите партньори/рекламни партньори също могат да използват бисквитки.

 

Лиценз

Освен ако не е посочено друго, today-portal.com и/или неговите лицензодатели притежават правата на интелектуална собственост върху всички материали на уебсайта на today-portal.com. Всички права на интелектуална собственост са запазени. Можете да получите достъп до материали от уебсайта на today-portal.com за ваша лична употреба при спазване на ограниченията, посочени в настоящите общи условия.

 

Не трябва да:

 • да използвате материали от сайта today-portal.com 
 • да продавате, да отдавате под наем или да предоставяте сублицензии за материали от сайта today-portal.com 
 • да възпроизвеждате, дублирате или копирате какъвто и да е материал от сайта today-portal.com. 
 • Съдържание на сайта today-portal.com. 

Части от този сайт предоставят на потребителите възможност да публикуват и споделят мнения и информация в определени области на сайта. allerste не филтрира, редактира, публикува или преглежда коментари преди появата им на сайта. Коментарите не отразяват възгледите и мненията на allererste, нейните представители и/или филиали. Коментарите отразяват възгледите и мненията на лицето, което ги е публикувало. В степента, позволена от приложимото законодателство, allererste не носи отговорност за никакви Коментари, нито за каквато и да е отговорност, щети или разходи, възникнали и/или претърпени в резултат на използването и/или публикуването и/или появата на каквито и да е Коментари на този Сайт.

today-portal.com си запазва правото да наблюдава всички Коментари и да премахва Коментари, които може да бъдат счетени за неподходящи, обидни или в нарушение на настоящите Общи условия.

 

Вие гарантирате и заявявате, че:

 • Имате право да публикувате Коментари на нашия уебсайт и притежавате всички необходими лицензи и разрешения за това;
 • Коментарите не нарушават никакви права на интелектуална собственост, включително, без ограничение, авторски права, патенти или търговски марки на трети страни;
 • Коментарите не съдържат клеветнически, обидни, неприлични или други незаконни материали, които представляват навлизане в личния живот
 • Коментарите няма да се използват за рекламиране или промотиране на търговски или лични дейности, или за представяне на търговски или незаконни дейности.

 

С настоящото предоставяте на All First неизключителен лиценз за използване, възпроизвеждане, модифициране и разрешаване на други лица да използват, възпроизвеждат и модифицират вашите коментари във всякаква форма, формат или носител.

 

Хипервръзка към нашите материали

Следните организации могат да поставят връзки към нашия уебсайт без предварително писмено разрешение:

 • Правителствени агенции;
 • търсачки
 • новинарски организации;
 • компании за онлайн каталози могат да поставят връзки към нашия сайт по същия начин, по който поставят връзки към сайтове на други компании; и
 • системно акредитирани компании, с изключение на организации с нестопанска цел, благотворителни центрове за закупуване и благотворителни фондации, които не могат да поставят връзки към нашия сайт.

 

 

Тези организации могат да поставят връзки към нашата начална страница, публикации или друга информация на сайта, при условие че такава връзка: (а) не е измамна по никакъв начин; (б) не предполага фалшиво спонсорство, одобрение или одобрение на свързаната страна и нейните продукти и/или услуги; и (в) се вписва в контекста на свързания сайт.

 

Можем да разглеждаме и одобряваме други искания за връзки от следните видове организации:

 • Общоизвестни източници на информация за потребители и/или фирми;
 • сайтове на общността dot.com;
 • асоциации или други групи, представляващи благотворителни организации;
 • дистрибутори на онлайн каталози;
 • интернет портали;
 • счетоводни, правни и консултантски фирми; и
 • образователни институции и професионални асоциации.

 

Одобряваме искания за връзки от тези организации, ако решим, че: (а) връзката не е неблагоприятна за нас или за акредитираните от нас дружества; (б) организацията няма неблагоприятни отношения с нас; (в) ползата за нас от видимостта на хипервръзката компенсира липсата на първата; и (г) връзката е свързана с обща информация за ресурсите.

 

Тези организации могат да препращат към нашата начална страница, при условие че това препращане (а) не е по никакъв начин измамно; (б) не предполага фалшиво спонсорство, одобрение или одобрение на препращащата страна и нейните продукти или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта, към който е прикрепена връзката.

 

Ако сте една от организациите, изброени в точка 2, и желаете да поставите връзка към нашия сайт, трябва първо да ни уведомите по имейл. Включете Вашето име, име на организацията, данни за контакт и URL адрес на уебсайта, списък на URL адресите, от които желаете да направите връзка към нашия сайт, и списък на URL адресите на нашите уебсайтове, към които желаете да направите връзка. Очаквайте отговор в рамките на 2-3 седмици.

 

Разрешените организации могат да поставят връзки към нашия уебсайт, както следва:

 • с името на нашата компания; или
 • като използват единен локатор на ресурси; или
 • като се използва всяко друго описание на нашия сайт, към който се препраща, което е разумно в контекста и формата на съдържанието на сайта на препращаната страна.
 • използването на най-първото лого или друг художествен дизайн не е разрешено при свързване при липса на лицензионно споразумение за търговска марка.

 

IFRAME

Нямате право да създавате рамки около нашите уеб страници, които променят визуалното представяне или външния вид на нашия уебсайт по какъвто и да е начин без предварително писмено разрешение.

 

 отговорност за съдържанието

ние не носим отговорност за съдържанието, публикувано на вашия уебсайт. Вие се съгласявате да ни защитавате срещу всякакви искове, произтичащи от използването на вашия сайт. Не трябва да се поставят връзки към сайт, който може да се тълкува като клеветнически, неприличен или престъпен, или който нарушава, нарушава или по друг начин нарушава правата на трети лица.

 

Вашата поверителност

прочетете нашата политика за поверителност

 

Отказ от отговорност

В максималната степен, позволена от приложимото законодателство, ние изключваме всички декларации, гаранции и условия във връзка с нашия уебсайт и използването му от вас. Нищо в този отказ от отговорност няма да:

 

 •  ограничава или изключва нашата или вашата отговорност за смърт или телесна повреда;
 • ограничава или изключва нашата или вашата отговорност за измама или измамно представяне на неверни данни
 • ограничава нашата или Вашата отговорност по начин, който не е разрешен от приложимото законодателство; или
 • да изключва каквато и да е наша или ваша отговорност, която не може да бъде изключена съгласно приложимото законодателство.

 

Ограниченията и изключванията на отговорността в този раздел и на други места в настоящото Отказване от отговорност: (а) се уреждат от предходния параграф; и (б) уреждат всички отговорности, произтичащи от настоящото Отказване от отговорност, включително отговорности по договор, непозволено увреждане и нарушение на законови задължения.

 

Доколкото уебсайтът и информацията и услугите в него се предоставят безплатно, ние няма да носим отговорност за загуби или щети от какъвто и да е вид.